donderdag 28 november 2013

German Oldievrijdag 14 september 2012

Ambtenaren krijgen niet langer een dag verlof om bloed te geven

Wie bij de federale overheid werkt kan een dag verlof opnemen om bloed te geven, maar dat voordeel is weldra verleden tijd. Op de ministerraad van 20 juli werd beslist dat het verlof wordt beperkt tot de duur van de gift, plus maximaal twee uur verplaatsing.
Omdat een reguliere bloedgift om de drie maanden mag plaatsvinden, konden ambtenaren tot vier dagen per jaar vakantie 'verdienen'. Dat is in tegenstelling met de Europese en Belgische wet die stelt dat bloed geven vrijwillig en onbezoldigd moet zijn. "Die volledige dag verlof dateert nog van toen men dacht dat men een volledige dag moest recupereren van een bloedgift," legt Filip Rylant, directeur communicatie van Rode Kruis Vlaanderen uit. "Ondertussen weten we dat een halfuurtje voldoende is."
Het Rode Kruis kan nog niet inschatten of dit betekent dat er voortaan minder bloedgiften zullen gebeuren. "De ambtenaren zijn steeds trouwe bloedgevers geweest. Sowieso wordt nog steeds de mogelijkheid wordt geboden aan ambtenaren om bloed te geven, en wij organiseren ook regelmatig bloedgiften in gebouwen van de overheid", aldus Rylant.
Op 24 juni vorig jaar gaf ook al de Vlaamse regering aan de dag diensvrijstelling om bloed te geven te schrappen voor Vlaamse ambtenaren. Een bloedgift tijdens de diensturen blijft mogelijk, maar daarvoor krijgt de ambtenaar nu slechts verlof voor de benodigde tijd, geen hele dag.
In priv├ę-ondernemingen is het niet mogelijk bloed te geven tijdens de diensturen.

BRON VACATURE.BE 13 SEP 2012

Welleeuh, ik vind dit een volwaardige Belgische tussenoplossing.  Als ik bloed geef krijg ik telkemale de vraag of ik een verlofbriefje nodig heb.... Nu zullen ze dit wellicht niet meer vragen veronderstel ik.

vrijdag 7 september 2012

Smith Creek , Worldchampionship landsailing 2014 USA

The next worlds will be held at Smith Creek , Nevada USA during the month of July 2014. 
There will be special arrangements and specific rules during the week in order to allow racing in e.g. Manta Class or Class 4.  The idea is to sail around an isle which is situated in the middle of a dry lake.  The camping site will be on the island , and using a "mobile camping car" is recommended.

More info will follow later on

vrijdag 25 mei 2012

Onderzoeksschip 'Simon Stevin' komt vandaag thuis in Oostende

25 mei 2012

Vandaag om 15:00 uur vaart het onderzoeksschip 'Simon Stevin' voor het eerst zijn thuishaven Oostende binnen. Dab Vloot en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) leidden de bouw mee in goede banen.

De 'Simon Stevin' werd gebouwd door de Nederlandse Damen-werf in samenwerking met Maaskant Shipyard en een Roemeense werf van de Damen-groep. Het vaartuig werd gefinancierd door de Vlaamse overheid en kostte 11,5 miljoen euro. Voor de wetenschappelijke uitrusting kwam daar nog 1 miljoen euro bij. Dab Vloot is verantwoordelijk voor de operationaliteit van het vaartuig en het VLIZ voor het wetenschappelijk programma en het beheer van de onderzoeksapparatuur.

Het schip heeft een lengte van 36 meter, is 9,4 meter breed en heeft een diepgang van 3,5 meter. Het is uitgerust met alle standaard staalnameapparatuur en hoogtechnologische sonartechnieken die stroommetingen en karakterisering van de bodem toelaten. Verder is het voorzien van een dynamisch positionering- en stuursysteem, terwijl de dieselelektrische aandrijving de mogelijkheid biedt om te varen als 'stil schip' waardoor alle akoestische meetinstrumenten optimaal benut kunnen worden.

Het onderzoek aan boord zal onder meer bijdragen tot het duurzaam beheer van de zee, de blauwe economie en de internationale uitstraling van het Vlaams zeewetenschappelijk onderzoek. De 'Simon Stevin' zal ingezet worden voor academisch kustgebonden oceanografisch onderzoek in de zuidelijke bocht van de Noordzee en het oostelijk deel van het Kanaal. Het zal dienst doen als trainingsplatform voor studenten uit de marien wetenschappelijke en maritieme opleidingen en als testplatform voor nieuwe mariene of maritieme technologie├źn.

Deze zomer zal het schip verder proefvaren en in het najaar wordt het gedoopt.