dinsdag 5 februari 2008

Hoe je een bord kunt interpreteren

Als weggebruiker is het niet altijd evident om een klare kijk te krijgen op de aanbevolen of verplichte verkeerstoestanden. Het regent soms borden om je oren en de situatie is soms zo verward dat je door het overaanbod je de tijd niet krijgt
om ze deftig te analyseren. Het is gekend dat ons land het grootste aantal borden per lopende straatmeter telt. Het is zelfs zo erg dat de Vlaamse
regering een speciale "unit" ten leven riep om de verkeersborden te
beperken op plaatsen waar ze echt niet thuis horen.
Ik juig deze nobele taak toe en ik hoop dat deze vruchten zal
afwerpen. Dit is natuurlijk minder goed nieuws voor de man van Ilse De Meuleumeester. Het is duidelijk dat die man niet te vetrouwen is op zowel privé als professioneel vlak... Hij zit nu nog steeds in voorarrest voor illegale praktijken ivm verkeersignalisatie ( http://www.groupjanssens.be/ ). Dhr Janssens zou op een eerlijke manier wat centjes kunnen bijverdienen door bv nieuwe verkeersborden op de markt te gooien ipv onduidelijke signalisatie aan de lopende band aan de gemeenten en steden te slijten. Er is namelijk een hiaat tussen links en rechts in de borden. Hoe komt het dat een voetganger altijd van rechts naar links de weg oversteekt en nooit andersom ? Waarom vallen de stenen steeds van de rechter flanken en nooit van de linkse ?
Na wat zoekwerk kwam ik tot de volgende vaststellingen.
1: Van links naar rechts
Bord met ventje van de wegenwerken schept altijd naar rechts.
Bord met windvlaag toont altijd dat de wind van links komt.
Een rolstoelgebruiker beweegt blijkbaar steeds van links naar rechts...
2 : Van rechts naar links
Een voetganger of een fietser steekt altijd van rechts naar links de straat over .
Vee , wild en paarden komen altijd van rechts.
Bord van overvliegend vliegtuig heeft ons de indruk dat hij van rechterkant komt.
Treinen en bussen komen altijd van rechts aangereden.
En tenslotte vallen de stenen steeds van de rechter flanken.
Een feit is dat de weggebruikers die van links komen schromelijk nagelaten worden duidelijk aangegeven te worden. Het zijn enkel de rolstoelgebruiker en het ventje van de wegenwerken die altijd van links aangegeven worden. Wat dan als die twee bovenvermelde weggebruikers van rechts komen ? Moeten wij ze dan gewoon links laten liggen ? Dat kan toch niet ?
Wie zich hierin wenst te verdiepen kan steeds op volgende link zijn licht opsteken : http://www.wegcode.be/ . Eénmaal je de site volledig doorgelezen heeft kan je dan het leven van menig verkeersagenten of boswachters lastig maken....


Geen opmerkingen: